I virkeligheden er manualen bare en liste med ti punkter, som i nogle år har cirkuleret som rygte blandt kvinderne i Det Hemmelige Netværk. Nu fandt jeg imidlertid manualen på en islandsk blog.

Bloggeren skriver, at den var postet på Foreningen Fars næstformands profil på Facebook i en kort periode, men ikke specificerer hvilken næstformand eller hvornår.

Manualens ti punkter

1) Anklag mor for at være psykisk syg. Sig, at små børn normalt hører til hos deres mor, men at du er bekymret.

2) Søg fuld forældremyndighed eller 7-7. Formålet er for så vidt ikke at se børnene, da du bare ønsker at slippe for børnebidrag.

3) Vær altid punktlig og overhold alle samvær. Så udvidelse hver gang barnet bliver lidt ældre. Chikanér mor på alle tænkelige måder, som ikke er strafbare, såsom ødelæggelse af skiftetøj og manipulation af barnet under samvær.

4) Underret konstant kommunen om din bekymring for barnet.

5) Påklag og ank alle sager i alle instanser.

5) Tal aldrig virkelig dårligt om moderen – fasthold i stedet din bekymring. Kom mors bekymringer over din adfærd (stalking og incest) i forkøbet ved at underrette kommune, politi og forvaltning om at moderen vil komme med falske anklager, og at dette er fast “procedure” for denne type mødre.

6) Påtal altid stille og roligt manglende beviser og fasthold din uskyld, og at du er offer for falske anklager.

7) Start sager op om alt muligt hele tiden: transport, børnepenge, injurier, samvær, feriesamvær, bopæl, forældremyndighed.

8) Skriv slimede breve til mor om, hvor godt barnet har det og hvor inderligt, du ønsker at samarbejde – hvis hun hopper i med begge ben, kan du påvise samarbejde og beholde forældremyndigheden trods chikane.

9) Søg bopæl når du har opnået 9-5-ordning, når barnet starter i skole og hver gang mor flytter.

10) Gå i fogedretten hver gang barnet ikke udleveres til samvær – også ved sygdom. På dén måde ligger der mange sager i fogedretten, og mor fremstår chikanerende og kan med tiden miste bopælen pga. dokumenteret samværschikane.

Bemærk, at teksten er kopieret direkte fra det islandske blogindlæg inklusive eventuelle slåfejl og to punkt nummer 5.

Stalking by proxy

Indholdet beskriver, hvordan man chikanerer sin ekskone gennem barnet eller myndighederne. Begrebet har oven i købet et navn: Stalking by proxy.

Der er givetvis en lang række mødre, der har været igennem en skilsmisse med høj konflikt, der kan nikke genkendende til flere af punkterne på listen.

Det er dog yderst kritisabelt, hvis det er organiseret i Foreningen Far at rådgive fædre i at chikanere deres ekskoner og -kærester.

Hvis du kender til listen og kan fortælle noget mere, kan du skrive til mig i fortrolighed på facebook.com/ChrisAlbanHansen.

Begreber

Det Hemmelige Netværk
Et netværk af forældre, der har været udsat for vold. Her støtter forældrene, flest mødre og enkelte fædre, hinanden og hjælper ligeledes forældre, der vælger at gå under jorden for at undgå at udlevere et barn til samvær hos den anden forælder.

Stalking
Stalking er en systematisk og vedvarende forfølgelse eller chikane af en anden person. I Danmark er det en overtrædelse af straffelovens bestemmelser om freds- og ærekrænkelser og kan udløse et polititilhold mod stalkeren.
Kilde: Wikipedia