Jobkonsulentens spørgsmål og svarHelt overordnet skal være sket en social begivenhed i dit liv, der betyder, at du står uden forsørgelse, før du er berettiget til kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

En social begivenhed kan være, at du er blevet arbejdsløs, ramt af sygdom, eller du og din partner er gået fra hinanden.

Dertil skal du opfylde en række betingelser i Aktivloven (Lov om Aktiv Socialpolitik) for at kunne modtage kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

  • Du kan ikke forsørge dig selv eller din familie.
  • Du har ikke ret til andre ydelser som eksempelvis dagpenge.
  • Din samlever eller ægtefælle kan ikke forsørge dig.
  • Du og din samlever eller ægtefælle må ikke have formue.
  • Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet eller jobcenterets tilbud.
  • Du skal være statsborger i et EU eller EØS-land.
  • Du skal opholde dig i Danmark.
  • Du må ikke være tilmeldt en uddannelse.

Nede i detaljen er der mange flere betingelser, der skal være opfyldt, og der er tillige nuancer af ovenstående betingelser for at være berettiget til kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Det er op til din kommune at vurdere, om du opfylder betingelserne.

Formue
Et spørgsmål jeg møder ofte er, hvad det vil sige af have formue.

Helt konkret må du have formue for i alt 10.000 kroner, og hvis du er gift eller bor sammen med en kæreste, må I til sammen have 20.000 kroner i formue.

Formue dækker både over rede penge såvel som friværdi i boligen, pensionsopsparing, bil, forbrugslån, Krøyer-malerier og lignende.

For din bolig forudsætter det, at banken er villig til at lade dig tage et lån i friværdien, før du er berettiget til kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Bilen og Krøyer-malerierne kan du blive tvunget til at sælge, mens du kan blive nødt til at hæve din pensionsopsparing, hvis det muligt.

Hvor meget kan jeg få i kontanthjælp?
Hvor meget du kan få i kontanthjælp eller uddannelseshjælp afhænger af flere ting: Din alder, om du er faglært eller ufaglært, om du har børn, om din kæreste eller ægtefælle har nogen indtægt.

Laveste sats er uddannelseshjælp for hjemmeboende under 25 år. Her lyder beløbet i 2015 på 2.562 kroner om måneden før skat.

Højeste sats er kontanthjælp med forsørgerpligt for personer over 30 år. Her er beløbet i 2015 på 14.416 kroner om måneden før skat.

Kontanthjælp og uddannelseshjælp er det nederste økonomiske sikkerhedsnet, vi har i Danmark, og nettet har grove masker. Det vil næsten altid kunne betale sig at sikre sig økonomisk ad andre veje, eksempelvis gennem et medlemskab af en a-kasse.