Jobkonsulentens spørgsmål og svarSom udgangspunkt er det personer, der er på kontanthjælp, dagpenge, revalidering og sygedagpenge uden job, der kan komme i et job med løntilskud. Men også selvforsørgende ledige og personer på førtidspension kan under visse omstændigheder blive ansat med løntilskud.

Du har mulighed for at komme i job med løntilskud, når du har været ledig i mindst seks måneder. Fra 1. januar gælder det både for offentlige og private virksomheder.

Det er den såkaldte varighedsbegrænsning i LAB kapitel 12 (Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats), der betyder, at du skal have været ledig i mindst seks måneder, før du har mulighed for at komme i job med løntilskud.

Der er dog undtagelser, men det er udelukkende for kontanthjælpsmodtagere:

Hvis du ikke har en erhvervsrettet uddannelse på gymnasialt niveau eller højere, eller hvis du er over 50 år, eller hvis du er enlig forsørger, har du mulighed for et job med løntilskud fra din første dag i ledighedsperioden.

Hvis du er selvforsørgende ledig – altså ledig uden ret til hverken dagpenge, kontanthjælp, arbejdsmarkedsydelse eller kontantydelse – har du ligeledes mulighed for at komme i job med løntilskud. Jobcentret skal dog først vurdere, om et job med løntilskud forbedrer dine muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

For selvforsøgende ledige gælder samme undtagelser som for kontanthjælpsmodtagere.