Jobkonsulentens spørgsmål og svarNår du er ansat i et job med løntilskud, får du løn. Det er altså ikke dig, men arbejdsgiveren der modtaget løntilskuddet. Løntilskuddet er dermed ikke en social ydelse og har ingen betydning for eventuel opholds- eller arbejdstilladelse.

Når du er ansat med løntilskud, får du overenskomstmæssig løn. Hvis der ikke er en overenskomst for arbejdspladsen, skal du selv forhandle din løn.

I et job med løntilskud er du ansat på overenskomstmæssige vilkår, så hvis der er pension med i overenskomsten på dit område, vil du få pension oven i lønnen.

Uanset om du er ansat i en privat eller offentlig virksomhed gælder bestemmelserne i funktionærloven.

Du optjener ferie og har ret til at holde ferie, mens du er ansat, men du har ikke nødvendigvis ret til at holde ferie med løn – heller ikke selvom der er tale om tvungen ferie.