Jobkonsulentens spørgsmål og svarStørrelsen på kontanthjælp og uddannelseshjælp afhænger af flere ting, blandt andet din alder, om du har forsørgerpligt overfor børn, om du er gift eller samlevende og flere andre ting.

Hvis du er under 30 år og ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, gælder satserne for uddannelseshjælp. Satserne for kontanthjælp gælder alle andre.

Din kommune afgør, hvornår du har ret til kontanthjælp, og om satsen eventuelt skal sættes ned.

Beløbene i tabellen herunder er derfor de maksimale beløb, du kan modtage i kontanthjælp.

Kontanthjælp
Over 30 år med forsørgerpligt overfor børn kr. 14.416
Over 30 år uden forsørgerpligt kr. 10.849
Under 30 år, udeboende kr. 6.992
Under 30 år, hjemmeboende kr. 3.374
Enlige under 30 år med forsørgerpligt overfor børn kr. 13.779
Forsørgere under 30 år, der bor med én på SU, kontant- eller uddannelseshjælp kr. 9.640
Forsørgere under 30 år i øvrigt kr. 6.992
Gravide under 30 år efter 12. svangerskabsuge kr. 10.849
Psykisk syge under 30 år med forsørgerpligt overfor børn kr. 14.416
Psykisk syge under 30 år uden forsørgerpligt kr. 10.849
Under 30 år med bidragspligt overfor børn kr. 14.416
Uddannelseshjælp
Udeboende kr. 5.945
Hjemmeboende kr. 2.562
Enlige med forsørgerpligt overfor børn kr. 11.888
Forsørgere der bor med én på SU, kontant- eller uddannelseshjælp kr. 8.319
Forsørgere i øvrigt kr. 5.945
Gravide efter 12. svangerskabsuge kr. 10.849
Psykisk syge med forsørgerpligt overfor børn kr. 14.416
Psykisk syge år uden forsørgerpligt kr. 10.849
Personer med bidragspligt overfor børn kr. 14.416

Kilde: Vejledning om satser mv. 2015