Hvornår kan man få kontanthjælp?

Jobkonsulentens spørgsmål og svarHelt overordnet skal være sket en social begivenhed i dit liv, der betyder, at du står uden forsørgelse, før du er berettiget til kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

En social begivenhed kan være, at du er blevet arbejdsløs, ramt af sygdom, eller du og din partner er gået fra hinanden.

Dertil skal du opfylde en række betingelser i Aktivloven (Lov om Aktiv Socialpolitik) for at kunne modtage kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

Læs mere

Hvor meget får man i løntilskud?

Jobkonsulentens spørgsmål og svarNår du er ansat i et job med løntilskud, får du løn. Det er altså ikke dig, men arbejdsgiveren der modtaget løntilskuddet. Løntilskuddet er dermed ikke en social ydelse og har ingen betydning for eventuel opholds- eller arbejdstilladelse.

Når du er ansat med løntilskud, får du overenskomstmæssig løn. Hvis der ikke er en overenskomst for arbejdspladsen, skal du selv forhandle din løn.

Læs mere

Hvor meget får man i kontanthjælp eller uddannelseshjælp?

Jobkonsulentens spørgsmål og svarStørrelsen på kontanthjælp og uddannelseshjælp afhænger af flere ting, blandt andet din alder, om du har forsørgerpligt overfor børn, om du er gift eller samlevende og flere andre ting.

Hvis du er under 30 år og ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, gælder satserne for uddannelseshjælp. Satserne for kontanthjælp gælder alle andre.

Læs mere

Hvornår kan jeg få et job med løntilskud?

Jobkonsulentens spørgsmål og svarSom udgangspunkt er det personer, der er på kontanthjælp, dagpenge, revalidering og sygedagpenge uden job, der kan komme i et job med løntilskud. Men også selvforsørgende ledige og personer på førtidspension kan under visse omstændigheder blive ansat med løntilskud.

Du har mulighed for at komme i job med løntilskud, når du har været ledig i mindst seks måneder. Fra 1. januar gælder det både for offentlige og private virksomheder.

Læs mere